KONFERENCE FOR 2 KUP PROJEKTER

"Kystbyer i vækst" og "Oplevelsesbaseret Kystturisme"

Konferencen har fundet sted i 2014

KYSTBYER I VÆKST

En nytænkning af dansk kystbyturisme

I perioden 2012 til 2014 gennemfører VisitNordjylland i samarbejde med en række centrale aktører inden for dansk turisme projektet ”Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer”, hvor fokus er på at skabe bedre vækstbetingelser for turismen i kystområderne. Formålet er at relancere den klassiske badeferie, således den bliver et attraktivt produkt, der kan tiltrække både nationale og internationale besøgende.

Læs mere →

OPLEVELSESBASERET KYSTTURISME

Tværregionalt projekt om kystturisme

Oplevelsesbaseret Kystturisme er et stort tværregionalt projekt med et budget på ca. 53 mio. kr., og Videncenter for Kystturisme (CKT) er projektleder og koordinator for opgaven. De fire regioner; Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Ringkøbing-Skjern Kommune og stifterne af Videncenter for Kystturisme, har i samarbejde søgt midlerne fra EU’s konkurrenceudsatte puljer.

Læs mere →

Besøg os på Instagram og brug #kystkon14 til at dele dine fotos vedrørende Kystbykonference 2014